Dana 03. srpnja 2015. godine Hrvatski sabor je prihvatio prijedloge zakona koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Riječ je o:

  • Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja gradnje
  • Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Važeći Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/08, 45/11, 25/13) zamjenjuje se dvama zakonima od kojih jedan uređuje poslove i djelatnost ovlaštenih osoba a drugi ustrojstvo, djelokrug i rad komora.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja donosi novosti za pružatelje usluga građenja, uređuje djelovanje nekih novih profesija, na nov način uređuje područje stručnog usavršavanja, uređuje poslovanje stranih osoba u Hrvatskoj i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije te poslovanje hrvatskih fizičkih i pravnih osoba na području Europskog gospodarskog prostora.

Cilj koji se želi postići je ravnoteža između potrebe za što slobodnijim pristupom tržištu gospodarskih subjekata i potrebe da se njihovim radom ispune zahtjevi javnog interesa u graditeljstvu i prostornom uređenju.  

Više detalja i pregled cijelog prijedloga zakona pronaći ćete OVDJE.