Datum objave: 15.11.2016.
U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jučer je održan sastanak predstavnika UDRUGE, direktora FZOEU sa suradnicima, te predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na temu otvorenih pitanja i nejasnoća vezanih za objavljeni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ te nejasnoća koje iz vrlo kompleksne natječajne dokumentacije proizlaze.
 
Prokomentirano je niz konkretnih pitanja (otvaranje zaštićenog žiro računa isključivo za sredstva FZOEU, suglasnosti i izjave suvlasnika naročito kada govorimo u gospodarskim subjektima, postupak nabave projektanata i certifikatora, odabir izvođača, satnica za obračun naknade upravitelju, obnova fasade, zamjena i ugradnja bojlera itd).
 
Radionice Fonda na temu pripreme projektne dokumentacije su u tijeku, a radionice koje su već do sada održane bile su, kako potvrđuju iz FZOEU, vrlo dobro posjećene.
Raspored radionica po gradovima možete pronaći i na web stranici UDRUGE
 
Istaknuta je važnost dobre suradnje i partnerstva kakao u pripremi dokumentacije tako i u kompletnoj energetskoj obnovi. Sredstva su osigurana, a glavna poruka upraviteljima je da što prije pripreme i predaju projektnu dokumentaciju.