U hotelu Panorama održan je 18.09.2015. radni sastanak u krugu koordinatora i članova pravne i tehničke službe UDRUGE, te ostalih članova radnog tima sa svrhom što kvalitetnije pripreme jesenske pravno-tehničke radionice u Ludbregu. Tema radionice biti će Priprema ugovora o izvođenju radova u procesu energetske obnove višestambenih zgrada“  budući se na terenu pojavljuje dosta problema i mogućih rizika pri izvođenju radova financiranih putem dobivenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.