Poštovani članovi,


ovim  vas putem pozivamo na Peto nacionalno savjetovanje i sastanak Nacionalne kvalifikacijske platforme u okviru projekta „Croskills Pillar II“ koji će se održati 17. prosinca 2015. u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera građevinarstva u Ulici grada Vukovara 271 u Zagrebu. Dnevni red sastanka, službeni poziv i prijavnicu dostavit ćemo vam tijekom tjedna.

Kako je kroz prvu fazu projekta „CROSKILLS Build up Skills“ prepoznata potreba za usavršavanjem, osposobljavanjem i prekvalifikacijom radne snage za energetski učinkovitu obnovu i gradnju objekata, koja će time jamčiti kvalitetnu izvedbu te su definirani Nacionalna kvalifikacijska platforma i Nacionalne smjernice, druga faza naziva „Croskills Pillar II“ inicirana 1. rujna 2014. definirat će plan i program izobrazbe te uspostaviti sustavnu i kontinuiranu izobrazba građevinskih radnika za energetski učinkovitu gradnju u skladu s Nacionalnim smjernicama te Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). Opći cilj „CROSKILLS II“ projekta je uspostaviti sveobuhvatni program kvalifikacija i osposobljavanja građevinskih radnika, baziran na preporukama i prioritetnim mjerama definiranima Nacionalnim smjernicama, kako bi se omogućilo cjeloživotno osposobljavanje kvalificiranih i nekvalificiranih, zaposlenih i nezaposlenih radnika, kao i sustavna evaluacija kvalificirane radne snage u državi. 

Također, kroz projekt je nastavljen aktivan rad Nacionalne kvalifikacijske platforme čije članstvo čine svi relevantni dionici u području obrazovanja, energetike i graditeljstva. Od neizmjerne je važnosti njihov aktivni doprinos za što kvalitetniju uspostavu kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti. Nastavno na rad i zaključke četvrtog nacionalnog savjetovanja i sastanka Nacionalne kvalifikacijske platforme održanog 24. ožujka 2015. godine, nadolazeći 5. sastanak Nacionalne kvalifikacijske platforme fokusirat će se na prikupljanje komentara i prijedloga članova Platforme na pripremljene materijale, prvenstveno kako bi se finalizirali priručnici za 6 prioritetnih zanimanja definiranih projektom (zidar, fasader, krovopokrivač, tesar, monter suhe gradnje i soboslikar/ličilac) te na definiranje uvjeta koje moraju zadovoljiti Nositelji izobrazbe, trening centri i sami treneri. Kako bismo optimizirali rad Platforme, članove ćemo podijeliti u 6 tematskih skupina, ovisno o zanimanju.

Nastavno na uspješnu suradnju i doprinos ostvarenju ciljeva projekta ostvaren kroz rad 4. sastanka Nacionalne kvalifikacijske platforme, molimo Vas da potvrdite raspoloživost Vašeg imenovanog predstavnika na sastanku Nacionalne kvalifikacijske platforme, najkasnije do 10. prosinca 2015. na email adresu croskills@rec.org.