Prema zadnjim izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, zadnja izmjena u NN 152/14), novi rok je 01. siječnja 2017. godine.

Kada je zakon donesen, bilo je predviđeno da će suspenzija zaštite povjerenja za bivše društveno vlasništvo biti ukinuta u roku od pet godina, tj. do 1. siječnja 2002., ali to je prolongirano. Od tada je ukinuće još dva puta odgađano, zadnji put izmjenom i dopunom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz prosinca 2009., što znači da suspenziju nijedna vlada (počev od Račanove) nije ukinula. Posljednji je put ukidanje suspenzije prolongirano do 1. siječnja 2015., međutim, kako sada stvari stoje, čini se da bi i Milanovićeva vlada mogla dati obol odgodi rješavanja tog problema zbog kojeg pojedini investitori u Hrvatskoj imaju problema.

Prema definiciji, zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta. Zemljišne knjige temelje se na podacima katastarske izmjere. No Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, umjesto da uspostavlja red, samo je još jedan dokaz da u Hrvatskoj nema pravne sigurnosti za investitore (izvor: LIDERPRES.hr).