AKCIJSKI PLAN ZA SPREČAVANJE VANDALSKOG GRAFITIRANJA

Prema istraživanjima Instituta za turizam kao dva najveća nedostatka Grada Zagreba ističu se stare fasade i grafitima uništena pročelja zgrada. Iz tog razloga Gradska je skupština u donesenoj Strategiji urbane sigurnosti Grada Zagreba 2014.-2017., kao jedno od bitnih načela istaknula poboljšanje kvalitete javnih površina i komunalne urednosti, koje se, između ostalog, ostvaruje i kroz ciljeve usmjerene na zaštitu od grafita, njihovo brzo uklanjanje i poboljšanje uličnog osvjetljenja.

Radi priprema programa mjera u ožujku 2014. godine osnovana je i imenovana Radna skupina za sprečavanje vandalskog grafitiranja čija je zadaća bila razrada većeg broja međusobno podržavajućih mjera.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je grafitima išarane vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se oni uklapaju u cjelovit izgled zgrade. Nadzor nad time provodi komunalno redarstvo, a odluke o komunalnom redu i mjerama za njegovo provođenje donose jedinice lokalne samouprave. Komunalni redar ovlašten je narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, odnosno uklanjanja grafita. Rješenje o njihovom uklanjanju dostavlja se upravitelju, a ako se ne izvrši, izvršenje će se obaviti putem treće osobe na trošak vlasnika.

Grafite je moguće ukloniti kemijskim (razne kemikalije) i hidro-mehaničkim putem (soda, staklo, pijesak), o čemu je prezentaciju održala tvrtka Čisto. Kao jednu od mogućnosti zaštite od grafita predstavili su antigrafitni premaz koji je bezbojan, paropropustan, otporan na UV zrake i služi kao impregnacija, a može biti trajnog (postojan do 50 čišćenja) i privremenog karaktera.

Kao tehničku mogućnost zaštite od vandalskih grafita, tvrtka ECCOS inženjering predstavila je svoju inteligentnu video analitiku i video nadzor koji mogu detektirati ulazak u neko područje ili predugo zadržavanje u njemu i distribuirati signal na više mjesta, te tako omogućiti brzo identificiranje i sankcioniranje počinitelja.