U petak, 27.11.2015. u hotelu Westin održana je zanimljiva panel diskusija „Povećanje broja projekata energetskih obnova kroz dodatne modele financiranja“ na kojoj je prisustvovalo 70-ak sudionika od strane predstavnika upravitelja, financijskih institucija, HOK-a, udruge Stanara itd.

Raspravljalo se o rezultatima do sada realiziranih natječaja, višestrukoj isplativost istih, administrativnim procedurama kao i smjernicama budućih modela financiranja.

Kasnije kroz diskusiju bilo je moguće postaviti konkretna pitanja predavačima i predstavnicima FZOEU, Europske banke za obnovu i razvoj, MGPU-a, te direktoru kampanje RENOVATE EUROPE.

Debatiralo se o koristima koje bi donijelo smanjenje stope PDV-a za radove na energetskoj obnovi (porezne olakšice), o kamatnim stopama pri financiranju, rizicima poštivanja rokova za izvršenje radova zbog nedostatka kvalificiranih izvoditelja itd.

Od strane FZOEU najavljeni su novi natječaji za energetsku obnovu višestambenih zgrada od veljače 2016.

Više detalja o najavi natječaja uskoro na našim stranicama.