Članovi Vijeća Udruženja upravitelja zgradama pri HGK i direktor FZOEU, gosp. Sven Müller,  sa suradnicima, održali su u utorak, 13. siječnja 2015. godine sastanak vezan uz provedbu javnih poziva i natječaja FZOEU u 2015. godini. 

Gosp. Müller je naglasio da FZOEU potiče mjere višeg standarda, te da se financiraju ugradnja uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije, izrada energetskih pregleda i certifikata, te izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu, kao i sama obnova na osnovu projektne dokumentacije.

Sredstva su osigurana i za sve odobrene i ugovorene radove, biti će isplaćivana jednokratno, po izvedenim radovima. FZOEU je spreman, sa svim svojim potencijalom, pomoći u pripremi dokumentacije za sudjelovanje na natječajima. Planiraju i održavanje radionica širom RH na kojima bi upoznali upravitelje i suvlasnike sa programom.

Istaknuta je važnost poštivanja rokova i uvjeta navedenih u javnim pozivima i natječajima, te kompletiranje dokumentacije, kao preduvjet za odobravanje projekta. FZOEU će pratiti i realizaciju odobrenih projekata.

U razmjeni mišljenja i iskustva, zaključeno je da su upravitelji važan partner FZOEU i da je nužna dobra suradnja.  Potvrđeno je prisutsvo direktora i stručnih suradnika FZOEUa na proljetnom Savjetovanju upravitelja nekretninama koje će se održati u Supetru na Braču od 22. do 25. travnja 2015. godine.