Dana 3. srpnja 2019. godine u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje održan je prvi sastanak imenovanog Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o upravljanju i održavanju zgrada.
Sastanak je otvorio državni tajnik mr.sc. Željko Uhlir, predsjednik Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o upravljanju i održavanju zgrada.

Slijedilo je kratko predstavljanje članova Povjerenstva sa opisom njihova djelokruga rada. Prvi radni sastanak imao je svrhu boljeg međusobnog upoznavanja, razmjenu mišljenja, iskustva i problematike sa kojom su se članovi Povjerenstva do sada susretali, a koja bi mogla pridonijeti kvalitetnijoj izradi Nacrta prijedloga zakona.
Na kraju su rezimirani glavni prijedlozi i komentari koji će se dalje uzeti u razmatranje (problematika neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, bolja suradnja tehničkog, financijskog i pravnog aspekta upravljanja zgradama, jedna zgrada-jedan upravitelj, certificiranje predstavnika suvlasnika, određivanje minimalne pričuve, prava i obveze upravitelja, sankcije i sl)

Sljedeći sastanak održati će se u jesen.