Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljeni su terminski planovi za objavu javnih poziva i natječaja u 2015. godini:

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/GODISNJIPROGRAMRASPISIVANJAJAVNIHPOZIVAINATJECAJA02012015.pdf

Na tu temu HGK pozvala je članove Vijeća udruženja upravljanja zgradama na radni sastanak koji će se održati u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 13. siječnja 2015. godine. Više informacija kod g. Marka Cindrića, tajnika Udruženja pri HGK,  kao i na ovim stranicama nakon održavanja sastanka.