Objavljeno 9. ožujka 2020.

Kao što je bilo najavljeno, MGIPU u prvom kvartalu 2020. godine objavljuje novi Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, kojim će se podupirati mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju prije provedbe navedenih mjera. 
Poziv se odnosi na višestambene zgrade tj. zgrade u kojima se najmanje 66% ukupne korisne površine koristi za stanovanje, ima 3 ili više stambenih jedinica, njome upravlja upravitelj zgrade,  jedinstvena je arhitektonska cjelina i nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

MGIPU je odgovorno za pripremu i objavu Poziva, a FZOEU za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te nadzor provedbe odabranih projekata, dok prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva energetske obnove višestambenih zgrada mogu biti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade te upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Potencijalni prijavitelji imaju mogućnost tražiti od FZOEU-a, Sektora za energetsku učinkovitost stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga.

Raspoloživa bespovratna sredstva osigurana iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 152 milijuna kuna, a dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog Poziva. Pritom se provedba mjera energetske obnove sufinanciraju sa 60% bespovratnih sredstava EFRR-a, dok su energetski pregled i certifikat, prije i nakon obnove, zatim izrada glavnog projekta energetske obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta sufinancirani stopom od 85%.

Podnošenje projektnih prijedloga započinje 45 kalendarskih dana od objave Poziva, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpe raspoloživa financijska sredstva. Više detalja pročitajte OVDJE.