U Narodnim novinama broj 155/14 objavljene su izmjene dva pravilnika Fonda, te je objavljen i Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pročišćeni tekst).

Radi se o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda. U više članaka su navedene promjene koje mogu imati utjecaja na sudjelovanje upravitelja na natječajima odnosno javnim pozivima. Ovdje se posebno ističe uvjet po kojem se odbija ponuda ako po bilo kojem od kriterija utvrđenih javnim natječajem ima nula (0) bodova (članak 16.).

U  Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  značajna izmjena odnosi se na ovlasti direktora Fonda koji sada odlučuje o odabiru umjesto Upravnog odbora Fonda. Nadalje veći naglasak se stavlja na godišnji program raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva umjesto dosadašnjih 'odluka'.  U članku 3. ističe se da se  ponude pristigle na javni poziv otvaraju i ocjenjuju pojedinačno, redoslijedom kako su zaprimljene u Fond.