Datum objave: 07.09.2017.
U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja danas je održan sastanak upravitelja sa predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temu određenih otvorenih pitanja koja proizlaze iz provedbe energetske obnove po projektima kojima je odobreno sufinanciranje.
 
Na samom početku sastanka pozdravio nas je državni tajnik MGIPU, gosp. Željko Uhlir, te pomoćnici ministra gosp. Danijel Žamboki i gđa Maja-Marija Nahod. Načelnica sektora za programe i projekte EU, gđa Ines Androić Brajčić upravitelje je u nastavku detaljnije upoznala sa strogim procedurama i važnostima uvažavanja EU pravila, koja se kao takva ne mogu mijenjati, a svi korisnici bespovratnih sredstava, tijekom same provedbe cijelog postupka dužna su ih se pridržavati kako bi u konačnici zaista i ostvarili sufinanciranje. Istovremeno, svim upraviteljima koji su sudjelovali u zadnjem pozivu upućena je pohvala prije svega na velikom odazivu te na korektno pripremljenim projektima, gdje zasluga ide i vrlo dobroj suradnji i komunikaciji sa FZOEU.
 
U nastavku sastanka sljedilo je nekoliko konkrenih pitanja vezanih za rokove izvođenja radova, mogućnosti produženja, odgovornosti Korisnika bespovratnih sredstava/Korisnika potpore te kako taj odnos regulirati, potpore De minimis, načine komunikacije sa PT 2, načine plaćanja faza realizacije projekta i sl. Odgovore na određena pitanja uputila je voditeljica Samostalne službe-posredničko tijelo, gđa Suada Mustajbegović.
 
S obzirom na mnoštvo otvorenih pitanja, ali i velikog posla koji upraviteljima ukljućenim u energetsku obnovu predstoji, svim sudionicima sastanka, a posebno predstavnicima MGIPU I FZOEU upućen je poziv na sudjelovanje na Jesenskom skupu u Našicama kako bi nastavili kvalitetnu dosadašnju suradnju i na vrijeme još jednom informirali sve upravitelje o važnim i potrebnim koracima koji slijede nakon potpisa ugovora o sufinanciranju energetske obnove zgrada.