U srijedu, 06. srpnja 2022. godine putem ZOOM aplikacije održana je 128. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora su prokomentirali sve teme prema pripremljenom i usvojenom Dnevnom redu: Usvajanje zapisnika sa 127. sjednice UO, Aktualnosti iz rada upravitelja (stanje novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada), Jesenski skup upravitelja (lokacija, termin, ponude agencije, nominacija tema…), Financijski izvještaji, ZGRADOnačelnik  - definiranje prijedloga tema za objavu na Portalu Zgradonačelnik.hr i dogovor tko piše, Prijem novih članova (Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.), Razno

  

  

Skraćeni zapisnik sa 127. Sjednice UO