U srijedu, 20. listopada 2021. u sklopu Savjetovanja upravitelja, održana je 124. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ u Hotelu Padova, na Rabu. Članovi Upravnog odbora su prokomentirali sve teme prema pripremljenom i usvojenom Dnevnom redu.
Neke od tema su bile Skupština planirana za dan kasnije, 21.10.2021., Financijski izvještaji, Revidiranje članova stručnih i upravnih odbora te Prijem novih članova u UDRUGU.
 
   

Više u zapisniku sa sjednice koji možete pročitati u nastavku.