U utorak, 14. rujna 2021. godine putem zoom aplikacije održana je 123. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora su prokomentirali sve teme prema pripremljenom i usvojenom Dnevnom redu.
Jedna od tema dnevnog reda bila je: Izbor novog predsjednika UDRUGE UPRAVITELJ koji će se birati na Skupštini u sklopu Savjetovanja upravitelja nekretninama na Rabu. Sudionici Upravnog odbora su informirani o tijeku priprema za nadolazeće Savjetovanje koje će se održati u terminu od 20.10.-23.10.2021.
Pored usvajanja zapisnika sa 122. sjednice, raspravljanje su sljedeće teme: Pripreme za reizbor članova Upravnog odbora, Plan za proljetno i jesenje savjetovanje 2022. godine, Rezime stanja aktivnosti Radne grupe na Zakon o upravljanju i održavanju zgrada i Prijem novih članova u UDRUGU UPRAVITELJ.
 
 
Više u zapisniku sa sjednice koji možete pročitati u nastavku.