U četvrtak, 21. travnja 2016. godine u Poreču je održana XXVII. redovita godišnja Skupština UDRUGE na kojoj je podneseno izvješće o radu, usvojen financijski plan za 2017., izvršen reizbor članova Upravnog odbora, utvrđen novi broj članova Upravnog odbora, te usvojene promjene broja bodova i broja glasova prema kategorijama članova UDRUGE iz čega proizlaze izmjene određenih članaka Statuta.

Svim članovima koji redovito plaćaju članarinu, a nisu mogli sudjelovati na Savjetovanju i radu Skupštine, ovaj tjedan biti će dostavljeni materijali sa Savjetovanja (Zbornik radova kao i poseban materijal IZ PRAKSE UPRAVITELJA (21).
 


Zapisnik sa Skupštine