Datum objave: 03.03.2017.
U srijedu, 01.03.2017. održan je u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radni sastanak u cilju što bolje pripreme za provedbu programa energetske obnove višestambenih zgrada, prvenstveno se to odnosi na provedbu same nabave radova i materijala.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Fonda, UDRUGE UPRAVITELJ, Udruge Stanara, izvođača, građevine i projektanata što je rezultiralo vrlo korisnom razmjenom informacija, iskustva i naputaka (rokovi izvedbe, garancija za radove, plaćanja, nadzor, nedostatak adekvatnih izvođača i sl.).
 
Fond će tijekom ožujka organizirati operativne regionalne radionice koje će se za početak održati u 5 gradova (a prema potrebi i u više njih):
 
1.PULA – srijeda, 8.3., od 11:00 do 13:30 sati - Županijska komora Pula, Carrarina ul. 5
2.RIJEKA – četvrtak, 9.3., od 11:00 do 13:30 sati – Grand hotel Bonavia, Dolac 4
3.OSIJEK – ponedjeljak, 13.3., od 11:00 do 13:30 sati, Županijska komora Osijek, Europske avenije 13
4.SPLIT – srijeda, 15.3., od 11:00 do 13:30 sati, Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4
5.ZAGREB – četvrtak, 16.3., od 11:00 do 13:30 sati - HOK, Ilica 49, Zagreb

 
Glavni cilj održavanja radionica je detaljnije pojasniti postupke nabave s obzirom na nadolazeći period ugovaranja građevinskih radova za obnovu zgrada. Radionica je prvenstveno namijenjena upraviteljima koji su od Fonda zaprimili Izjavu o spremnosti projektne dokumentacije.
 
Draft Programa radionica koji smo zaprimili na samom sastanku dostavljam u prilogu, a konačnu verziju šaljem naknadno kada Fond istu objavi.
 
 
Molim Vas da svoj dolazak na određenu radionicu (navesti termin/grad) prijavite na sljedeći e-mail: info@fzoeu.hr