03.lis.2013 - ZADNJI POZIV ZA TEHNIČKO-PRAVNU RADIONICU U OTOČCU
U petak, 11. listopada 2013. godine u hotelu PARK EXLUSIVE održat će se posebna tehničko-pravna radionica.
01.lis.2013 - KONAČNO NOVI PRAVILNIK O POVEZIVANJE ZK I KPU
Nakon jednogodišnje 'borbe' i upornosti naše Udruge i članova Radnog tima, Ministar Orsat Miljenić je 19. rujna 2013. godine donio novi Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva), koji je i objavljen u NN 121/13.
05.ruj.2013 - POZIV ZA SKUP UPRAVITELJA, Otočac 2013.
U organizaciji Udruge UPRAVITELJ i turističke agencije RTA u Otočcu će se od 10. do 12. listopada 2013. godine održati radionica sa zanimljivim temama iz djelatnosti upravljanja nekretninama.
02.kol.2013 - NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA
Objavljen je natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada.
10.srp.2013 - IZABRANA NOVA PREDSJEDNICA UDRUŽENJA UPRAVLJANJA ZGRADAMA HGK
U ponedjeljak, 08. srpnja 2013. godine, u prostorijama HGK održana je plenarna sjednica Udruženja Upravljanja zgradama HGK na kojoj su se birali Predsjednik, Zamjenik i članovi vijeća Udruženja.
05.srp.2013 - NAJAVA NATJEČAJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Nakon višemjesečnih priprema i izuzetno korektne i konstruktivne suradnje Udruge s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pripremaju se i uskoro će biti objavljeni odgovarajući natječaji.
04.srp.2013 - HGK – POZIV ZA PLENARNU SJEDNICU UDRUŽENJA UPRAVLJANJA ZGRADAMA
U ponedjeljak, 08. srpnja 2013. godine u HGK biti će održana ponovljena izborna Plenarna sjednica Udruženja upravljanja zgradama na kojoj će se birati Predsjednik, Zamjenik i članovi vijeća.
20.svi.2013 - STRUKOVNA GRUPA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA
Polovicom svibnja 2013. godine u HGK-ŽK Pula izabrana je Strukovna grupa koja će okupljati trgovačka društva iz Istre koja obavljaju djelatnost upravljanja nekretninama. Za predsjednicu izabrana je Dolores Sorić direktorica LABIN STAN d.o.o.
10.svi.2013 - IZMJENE ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
Najavljene izmjene Zakona o zemljišnim knjigama sadržane su u materijalima sa Savjetovanja, Biograd 2013.
09.svi.2013 - NOVI ZAKON O GRADNJI
Izašao je prijedlog novog Zakona o gradnji i Zakon o prostornom uređenju (radnu verziju) prije upućivanja u zakonodavnu proceduru na koje se očitovanja mogu dostaviti do ponedjeljka 13.5.2013. godine, na mail natasa.novakovic@hup.hr