Financijska radionica

28.tra.2014 - ODRŽANA FINANCIJSKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA CRIKVENICA 2014
Na financijskoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Crikvenica 2014 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Obveze upravitelja prema novom izvještajnom sustavu Porezne uprave.
 • Obveznost OIB-a na računima za pričuvu odnosno računima izvođača za zgradu.
 • Tretman PDV-a za radove na zgradi i dvojbenost oko uključenje upravitelja.
 • Nalozi za izravno terećenje, te efikasna naplata potraživanja u uvjetima e-poslovanja.

Pravna radionica

28.tra.2014 - ODRŽANA PRAVNA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA CRIKVENICA 2014
Na pravnoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Crikvenica 2014 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Suvlasnička većina za redovitu i izvanrednu upravu i kako je dobiti za projekte energetske obnove zgrada?
 • Kako obračunavati minimalnu pričuvu – automatski ili odlukom suvlasnika?
 • Odgovornost upravitelja iz sudskih postupaka.
 • Praktični primjeri pripreme i provođenja ovrha.
 • Obveze upravitelja prema Zakonu o zaštiti od požara.

Tehnička radionica

28.tra.2014 - ODRŽANA TEHNIČKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA CRIKVENICA 2014
Na tehničkoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Crikvenica 2014 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Praktični tehnički problemi kod zaštite od požara (hidrantska mreža).
 • Primjena Zakona o tržištu toplinske energije.
 • Energetsko certificiranje zgrada i energetske obnove zgrada s primjerima dobre prakse u RH i zemljama okruženja iz EU.
 • Uloga upravitelja u procesu ugradnje digitalnih vodomjera od strane isporučitelja vode.

Informacijska radionica

28.tra.2014 - ODRŽANA INFORMACIJSKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA CRIKVENICA 2014
Na informacijskoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Crikvenica 2014 obrađivale su se sljedeće teme:
 • EnU i kako su u Češkoj uspjeli smanjiti potrebe za toplinskom energijom za 60%?
 • Poslovanje u oblaku i važnost društvenih mreža za rad upravitelja.
 • Baza podataka Registar upravitelja.
 • Važnost adresnog modela i povezanost s bazama JLS.
 • Prednosti i nedostaci komunikacije s medijima, te opasnosti da se ne nanese šteta upraviteljima.

Tehnička radionica

26.tra.2013 - ODRŽANA TEHNIČKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BIOGRAD NA MORU 2013
Na tehničkoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Biograd na Moru 2013 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Praktični problemi kod primjene propisa zaštite od požara.
 • Energetsko certificiranje zgrada i toplinske sanacije.
 • Postavljanje fotonaponskih i solarnih panela na krovove i fasade zgrada, te postavljanje antenskih sustava na krovove zgrada.