18.05.2018.

Prema sugestijama i interesu članova, te kao nastavak naše diskusije sa Savjetovanja upravitelja nekretnina u Zadru, 07. lipnja 2018. godine u hotelu PANORAMA Zagreb održati ćemo financijsko-tehničku radionicu Energetska obnova zgrada- smjernice za uspješnu provedbu projekata.
Radionica će se održati uz sudjelovanje predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Pozivamo vas da se uključite u diskusiju, pripremite konkretne primjere i situacije sa terena. Pitanja možete uputiti na info@udruga-upravitelj.hr. Ista ćemo koristiti u pripremi te u nastavku obraditi sa samoj radionici.
 
PROGRAM RADA
PRIJAVNI KUPON